Gemeente Bergen – WMO

Een hele belangrijke partner voor ons is natuurlijk Gemeente Bergen. Wij werken nauw samen op verschillende vlakken en de onderlinge betrokkenheid is groot. Logisch ook, want onze beider speerpunten sluiten naadloos op elkaar aan. De burgemeester was zelf dan ook aanwezig om ons pand te openen, waar we overigens zeer vereerd mee waren.

De samenwerking heeft in basis 2 raakvlakken. In de eerste plaats kunnen mensen met een indicatie dagbesteding bij ons komen werken vanuit WMO (wet maatschappelijke ondernemingen) en vanuit de jeugdzorg. Naast het doorverwijzen van medewerkers, krijgen we echter ook projecten toegewezen van de gemeente waar wij met onze medewerkers werkzaamheden voor verrichten. Zo werken we nu bijvoorbeeld in het Bos van Wellerooi. Daar rooien we bomen zodat er een vlinderroute kan ontstaan.

Dankzij de nauwe samenwerking met de gemeente zijn wij in staat Buitengewoon Goed Werk ten volste te laten floreren. Een zeer waardevolle partner voor ons dus, waar we enorm blij mee zijn.