Uitbreiding dagbesteding binnen

Wij vinden het belangrijk om een dagbesteding te bieden die past bij de wensen van de medewerkers. Vandaar dan ook dat we gehoor willen geven aan de wens van sommige medewerkers om ook wat meer binnen activiteiten te ondernemen. Per 1 maart start daarom een nieuwe dagbestedingsgroep waarbinnen dit wordt ingevuld. De invulling betreft met name creatieve activiteiten waar met natuurlijk materiaal wordt gewerkt, zoals breien, haken, kaarten maken en schilderen, maar we gaan bijvoorbeeld ook meer koken met elkaar. Wederom, afhankelijk van waar de wens van de medewerker ligt.