Bezoek van burgemeester, wethouders en raadsleden

Op 2 juni jongstleden hebben wij tijdens een interessante bijeenkomst B&W van de gemeente Bergen mogen ontvangen in onze loods. De gemeente Bergen heeft twee speerpunten waarin veel tijd en energie gestoken wordt, te weten ‘sociale cohesie ‘en ‘ondernemen met de natuur’. De gemeente streeft naar een grotere mate van verbondenheid van de gemeenschap, die in hoge mate zelf bepaalt hoe het dorp en haar inwoners hierbinnen functioneren. Het vangnet wat de overheid is voor de meest kwetsbare doelgroepen wordt door deze sociale cohesie ondersteund. Wat betreft het speerpunt ‘ondernemen met de natuur’ stimuleert de gemeente ondernemers om initiatieven te ontplooien die een klimaat scheppen waarin meer dan tot nu toe de mogelijkheden worden benut om geld te verdienen in en met de prachtige omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Laten dit nu twee punten zijn die in ons werk duidelijk aan bod komen.

We hebben de dames en heren ontvangen met een lekker kopje koffie en vlaai. Aansluitend hebben we een presentatie gegeven waarin naar voren kwam hoe goed ons initiatief aansluit bij de speerpunten van de gemeente. Tijdens de presentatie lieten we zien wat voor werk wij doen. Vervolgens hebben we nog een rondleiding gegeven in onze prachtige loods waarna er nog gelegenheid was tot vragen stellen.